Nabza Göre Şerbet Vermek: Sosyal Medya Duygu Analizi

‘Bir olay, kimse ya da nesnenin insanın iç dünyasında oluşturduğu, uyandırdığı yankı, etki, tepki, izlenim.’ olarak tanımlayabileceğimiz duygu, bizi birbirimizden ayıran, kişiliklerimizi oluşturan, kararlarımızı etkileyen en büyük değişkendir.